Schemes implemented under Technical Education

तंत्रशिक्षण अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना

2203 – तंत्रशिक्षण

  1. पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम
  2. द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम
  3. उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम
  4. म. रा. व्यवसाय शिक्षण परीक्षा मंडळ अंतर्गत अल्पमुदतीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
  5. निकालाची माहिती ( MCVC / Byfocal / Pre-SSC )

 

इतर

  1. लोकसेवा केंद्र
  2. प्रॉडक्शन ट्रेनिंग सेंटर
  3. SOP { Standard Operating Procedure Online Software }
  4. सहभागी शाळेची माहिती.